Badania Kliniczne

Informacji badaczom oraz uczestnikom na temat prowadzonych badań klinicznych, w tym także o kryteriach włączania pacjentów w całej Polsce, udziela przedstawiciel wyspecjalizowanej firmy CRO, która koordynuje jego przebieg danego badania.

e-mail: [email protected]

O postępach w prowadzonych programach klinicznych Spółka informuje w zakładce Aktualności.