Badania Kliniczne

Informację na temat prowadzonych badań klinicznych uzyskać można pod adresem poczty elektronicznej:

[email protected]

O postępach w prowadzonych programach klinicznych Spółka informuje w zakładce Aktualności.