Biuro Zarządu

Dane rejestrowe

Ogrodowa 2A
05-092 Łomianki / Kiełpin
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
Numer KRS: 0000437778
Wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 PLN
NIP : 118-16-42-061, REGON : 015181033

Biuro Zarządu

Sekretariat

ul. Ogrodowa 2A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
e-mail: [email protected]

Informacji dotyczącej dostępności produktów leczniczych, reklamacji aptekom i hurtowniom udziela:
Pracownik Działu Sprzedaży i Marketingu:
e-mail: [email protected]
tel: 882-149-533

Sprawdź jak do nas dojechać