Brunch naukowo-biznesowy BioTech-IP

Przedstawiciele Celon Pharma S.A. wezmą udział w brunchu naukowo-biznesowym, który odbędzie się 25 stycznia 2013 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Brunch organizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Bio&Technology Innovations Platform (BioTech-IP). Celem spotkania jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami badawczo-rozwojowymi, naukowymi oraz inwestorami kapitałowymi z terenu województwa mazowieckiego.