Bez kategorii

Dorota Zwolińska

Pani Dorota Zwolińska jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu strukturami finansowymi, w szczególności kontrolingowymi. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, a także członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Pracowała w EY (dawniej Ernst&Young), gdzie w latach 2006-2013 uczestniczyła w licznych procesach finansowego due diligence naCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2021 – Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2020 sporządzone zgodnie z MSSF wraz z danymi porównawczymi za lata 2019 i 2018

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A. („Spółka”) sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), obejmującego rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz zawierającego dane porównawcze za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje wymienione sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Raport bieżący 16/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2021-03-26    Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 marca 2021 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści: „W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuCzytaj dalej »

Raport bieżący 9/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku wraz z załącznikami. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboruCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów dotycząca wyników badania II fazy w esketaminy w depresji dwubiegunowej – 11.01.2021

Uprzejmie informujemy, że telekonferencja poświęcona wynikom badania II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej odbędzie się  poniedziałek 11.01.2021 o godzinie 9:00. Poniżej znajduje się link do spotkania, które zostanie zorganizowane poprzez MS Teams. Prosimy o podanie imienia i nazwiska przy logowaniu to telekonferencji. Telekonferencja -ZAPIS spotkania – 11.01.2021 Prezentacja ze spotkania  Pytania prosimy kierować na [email protected]