Bez kategorii

Raport bieżący 9/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku wraz z załącznikami. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboruCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów dotycząca wyników badania II fazy w esketaminy w depresji dwubiegunowej – 11.01.2021

Uprzejmie informujemy, że telekonferencja poświęcona wynikom badania II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej odbędzie się  poniedziałek 11.01.2021 o godzinie 9:00. Poniżej znajduje się link do spotkania, które zostanie zorganizowane poprzez MS Teams. Prosimy o podanie imienia i nazwiska przy logowaniu to telekonferencji. Telekonferencja -ZAPIS spotkania – 11.01.2021 Prezentacja ze spotkania  Pytania prosimy kierować na [email protected]

Raport bieżący 40/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/O/NoteSzHD/Z9

Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na “Zakup usług doradczych z zakresu modyfikacji istniejącej badawczej platformy internetowejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 13 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 maja 2018 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2018-04-26, 15:59. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2018 roku,Czytaj dalej »