NCN – realizowane dofinansowane projekty

OPUS-23

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

Lider projektu: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjant: Celon Pharma S.A.