OPUS-23

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

Lider projektu: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjant: Celon Pharma S.A.

Projekt: „Rola jednoczesnej i indywidualnej modulacji receptorówμ-opioidowych, sigma-1 oraz H3 histaminowych jako nowe podejście terapeutyczne w leczeniu bólu o podłożu nocyceptywnym i neuropatycznym”

Umowa nr UMO-2022/45/B/NZ7/03101

Ogólnym celem tego projektu jest otrzymanie serii nowatorskich związków o podwójnym i potrójnym celu, charakteryzujących się wspólnymi cechami

elementów farmakoforowych receptorów histaminowych H3, sigma-1 i μ-opioidowych, które mogą ulepszyć istniejące terapie bóli nocyceptywnych i neuropatycznych.

Wartość dofinansowania: 2 533 291,00 PLN

Całkowity koszt projektu: 2 533 291,00 PLN