Praca – Dział Kontroli Jakości

Dział Kontroli Jakości

Technik Mikrobiolog

Zakres obowiązków: Pobieranie prób oraz badanie wody; Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania; Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych; Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych; Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych; Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach; Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowaniaCzytaj dalej »

Mikrobiolog

Zakres obowiązków: Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody; Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania; Weryfikacja metod mikrobiologicznych; Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium; Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych; Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży; Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych iCzytaj dalej »