Praca – Dział Kontroli Jakości

Dział Kontroli Jakości

Chemik Analityk

Zakres obowiązków: • Uczestniczenie w weryfikacjach oraz walidacjach metod analitycznych; • Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium; • Wykonywanie badań fizykochemicznych jakościowych oraz ilościowych materiałów wyjściowych oraz produktów; • Przygotowywanie prób do analiz jakościowych i ilościowych; • Czyszczenie pomieszczeń oraz urządzeń laboratoryjnych; • Przeprowadzanie segregacji odpadów z badań iCzytaj dalej »

Technik Analityk

Zakres obowiązków: • Rejestrowanie prób, etykietowanie i właściwe ich przechowywanie; • Pobieranie prób do badań; • Wykonywanie badań materiałów opakowaniowych, elementów plastikowych; • Przygotowywanie prób do analiz jakościowych i ilościowych; • Czyszczenie pomieszczeń do próbkowania; • Przeprowadzanie segregacji odpadów z badań i przekazywanie ich do utylizacji; • Wykonywanie kontroli AQL; • Przygotowanie roztworów roboczych, środkówCzytaj dalej »

Technik Mikrobiolog

Zakres obowiązków:• Pobieranie prób oraz badanie wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych;• Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych;• Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach;• Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowaniaCzytaj dalej »

Mikrobiolog

Zakres obowiązków:• Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Weryfikacja metod mikrobiologicznych;• Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży;• Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych iCzytaj dalej »