Praca – Dział Kontroli Jakości

Dział Kontroli Jakości

Młodszy specjalista/specjalista ds. kontrolingu

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Kontrolingu Zakres obowiązków• sporządzanie raportów finansowych i operacyjnych• rozwój narzędzi wspomagających planowanie finansowe i analizy produkcyjne• kontrola kosztów, tworzenie procesów operacyjnych• bieżąca analiza osiąganych wyników / wskaźników, wyciąganie wniosków i prognozowanie• udział w procesie budżetowania oraz kontroli jego realizacji; analizy odchyleń Wymagania• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontrolingu•Czytaj dalej »

TECHNIK MIKROBIOLOG

Zakres obowiązków:• Pobieranie prób oraz badanie wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych;• Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych;• Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach;• Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowaniaCzytaj dalej »

MIKROBIOLOG

Zakres obowiązków:• Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Weryfikacja metod mikrobiologicznych;• Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży;• Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych iCzytaj dalej »

Mikrobiolog

Zakres obowiązków:• Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Weryfikacja metod mikrobiologicznych;• Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży;• Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych iCzytaj dalej »

Technik mikrobiolog

Zakres obowiązków:• Pobieranie prób oraz badanie wody;• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;• Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych;• Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych;• Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach;• Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowaniaCzytaj dalej »

Koordynator Laboratorium

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Koordynator Laboratorium w dziale Kontroli Jakości Miejsce pracy: Kazuń Nowy 05-152 Obowiązki: Kontrola i nadzór wykonywanych zadań przez pracowników, Przygotowywanie oraz monitorowanie wykonywania procedur, Nadzór nad funkcjonowaniem i użytkowaniem urządzeń laboratoryjnych, Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, Dbanie o czystość i bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie zespołem pracowników w tym: planowanie i organizacja pracy, motywowanie,Czytaj dalej »