Praca – Dział Kontroli Jakości

Dział Kontroli Jakości

Koordynator Laboratorium

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Koordynator Laboratorium w dziale Kontroli Jakości Miejsce pracy: Kazuń Nowy 05-152 Obowiązki: Kontrola i nadzór wykonywanych zadań przez pracowników, Przygotowywanie oraz monitorowanie wykonywania procedur, Nadzór nad funkcjonowaniem i użytkowaniem urządzeń laboratoryjnych, Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, Dbanie o czystość i bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie zespołem pracowników w tym: planowanie i organizacja pracy, motywowanie,Czytaj dalej »

Technik Mikrobiolog

Zakres obowiązków: Pobieranie prób oraz badanie wody; Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania; Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych; Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych; Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych; Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach; Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowaniaCzytaj dalej »

Mikrobiolog

Zakres obowiązków: Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody; Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania; Weryfikacja metod mikrobiologicznych; Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium; Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych; Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży; Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych iCzytaj dalej »