Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert/Notification for the extension RFQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9

Oferenci uczestniczący w postępowaniu, Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniu ofertowym nr 04/2019/O/NoteSzHD/Z9. Decyzja jest konieczna ze względu na złożoność procedury postępowania ofertowego oraz wnikliwą analizę złożonych ofert. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną w dniu 24.01.2020 do godziny 16:00. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bidders involved in the procedure, Notification for theCzytaj dalej »

ZAPYTANIE OFERTOWE/REQUEST FOR QUOTATION 05/2019/O/NoteSzHD/Z9

W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na “Rozwój i walidację metody analitycznej oraz analizę stężeń analitu w próbkach osoczaCzytaj dalej »

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego/Information to RfQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9.

  Uprzejmie informujemy, że osoba kontaktowa zmieni się z Rafała Płatka na Joannę Sierzputowską: [email protected] Prosimy o przesyłanie całej korespondencji od teraz bezpośrednio do mnie i Joanny. Podkreślamy, że zmienia się tylko osoba kontaktowa, pozostała treść Zapytania ofertowego pozostaje taka sama.   We would like to inform that the contact person will change from RafałCzytaj dalej »