Celon Pharma podpisał umowę z Lupin dotyczącą rozwoju i komercjalizacji leku Salmex na terenie Ameryki Północnej

Celon Pharma podpisał umowę z międzynarodową firmą farmaceutyczną Lupin Atlantis Ltd. z siedzibą w Szwajcarii, w zakresie współpracy dotyczącej rejestracji, dystrybucji i sprzedaży leku Salmex w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Lekiem referencyjnym dla Salmexu (Fluticasoni propionas/Salmeterolum) na rynku amerykańskim jest Advair Diskus®produkowany przez GlaxoSmithKline.

W ramach podpisanej umowy zespoły R&D Celon Pharma i Lupin będą ściśle współpracować w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi amerykańskiego urzędu FDA, prowadzenia badań klinicznych dla leku oraz jego późniejszej  komercjalizacji na rynku amerykańskim. Celon Pharma jako licencjodawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie dossier leku oraz odpowiedniej ilości preparatu do badań, a także wytwarzanie leku w celach komercjalizacji. Lupin będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań klinicznych i dystrybucję preparatu poprzez własną sieć sprzedażyna terenie Ameryki Północnej, a docelowo także innych wybranych krajów spoza Unii Europejskiej.

Podpisana umowa jest pierwszym porozumieniem, które Celon Pharma zawarła w celu rejestracji i dystrybucji Salmexu na tak szeroką skalę poza granicami Europy.

Vinita Gupta, Prezes Lupin:

Podpisana umowa jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozwój pipeline leków inhalacyjnych spółki Lupin. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Celon Pharma, mając na uwadze duże doświadczenie oraz sukcesy naszego partnera w rozwoju i produkcji flutikazonu / salmeterolu DPI w Europie. Liczymy, że połączenie wspólnych doświadczeń w obszarze produkcji oraz komercjalizacji leków wziewnych przyśpieszy proces związany z wprowadzeniem odpowiedników Advair Diskus® na rynkach globalnych.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma:

Podpisana umowa jest zwieńczeniem naszych wieloletnich inwestycji w zaawansowane technologie leków inhalacyjnych i stanowi kolejny istotny krok w budowaniu silnej pozycji spółki jako światowego lidera w zakresie terapii astmy i POChP. Nasz dział R&D jest gotowy do podjęcia pracy, której zwieńczeniem  będzie wprowadzenie Salmexu na światowe rynki. Wierzymy, że współpraca z Lupin przyśpieszy program badań i rozwoju Salmexu i ułatwi jego rejestrację na terenie Ameryki Północnej.