Celon Pharma S.A. poprowadzi badania nad innowacyjną terapią zaburzeń psychotycznych

Celon Pharma S.A. poprowadzi badania nad innowacyjną terapią zaburzeń psychotycznych

Konsorcjum naukowo-biznesowe, którego liderem jest Celon
Pharma S.A., 8 maja 2015 roku zainauguruje projekt dotyczący terapii zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona. Na jego realizację otrzyma prawie 27 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu STRATEGMED. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej NCBiR uzyskując najwyższą ocenę pod względem merytorycznym.

Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” (NoteSzHD) Celon Pharma poprowadzi w porozumieniu z pięcioma partnerami naukowymi. Są wśród nich: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN, Instytut Farmakologii PAN oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi
i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Spółka będzie odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku, natomiast do zadań pozostałych członków konsorcjum będzie należała eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

- Fakt, że nasz projekt został najwyżej oceniony pod względem merytorycznym
i uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej jest dla nas dużym wyróżnieniem – powiedział dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. – Prace nad innowacyjnymi inhibitorami PDE10A prowadzimy już od 2 lat, więc tym bardziej cieszy nas tak duże zainteresowanie ze strony środowiska naukowego. Przyznane dofinansowanie daje olbrzymie nadzieje, że prace nad innowacyjnym lekiem stosowanym przy zaburzeniach psychotycznych oraz
w chorobie Huntingtona nabiorą tempa i za jakiś czas pacjenci będą mogli korzystać z tej nowoczesnej terapii.

Całkowita wartość projektu STRATEGMED to 40 279 820 zł, z czego 26 730 836 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

STRATEGMED to kolejny konkurs, w ramach którego Celon Pharma S.A. uzyskała dofinansowanie z NCBiR. W latach poprzednich spółka była beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie w ramach działań
1.4-4.1 za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała dofinansowanie 9 projektów na łączną kwotę 50 mln zł.