Celon Pharma S.A. sfinalizowała kolejną umowę z NCBiR

Celon Pharma S.A. podpisała 26 sierpnia 2015 roku umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” (NoteSzHD) w ramach programu STRATEGMED.

Dzięki pozyskanym funduszom, Celon Pharma S.A., jako lider konsorcjum naukowo-biznesowego będzie mogła kontynuować prace nad projektem wraz z pięcioma konsorcjantami: Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Całkowity koszt projektu wynosi 40 279 820 zł, a wartość dofinansowania dla konsorcjum to 26 730 836 zł.

Głównym celem programu STRATEGMED jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

logo_sm_ostateczne_d

logo_ncbir