Celon Pharma S.A. sfinalizowała umowę z Plexus Ventures

Zgodnie z zapisami Umowy Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki. Wybór konkretnej strategii dla produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju danego leku. Transakcje w zakresie licencjonowania lub sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Celon Pharma S.A. mogą dojść do skutku na przełomie 2018/2019 r.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. Umowa z Plexus Ventures potwierdza zasadność kontynuacji dalszego rozwoju wyselekcjonowanych kandydatów na lek, które mają potencjał bycia pierwszymi w swojej klasie terapeutycznej lub posiadania istotnych cech konkurencyjnych. Rozwijane produkty mogą osiągnąć światowy potencjał sprzedaży przekraczający 0,5 mld USD/rocznie, a niektóre z nich ponad 2 mld USD/rocznie.

Spółka ma jednocześnie plany zrównoważonej, samodzielnej komercjalizacji własnych wybranych leków specjalistycznych na rynkach światowych.

Wykaz projektów będących przedmiotem umowy oraz mapa drogowa światowej komercjalizacji innowacyjnego portfolio Celon Pharma S.A.

RB 22