Celon Pharma S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę CBR

26 lipca br. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Badawczego - nowoczesnego obiektu, w którym zintegrowane zostaną m.in. projekty innowacyjne Spółki.  Łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln PLN.
Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Wytwarzania i Konfekcjonowania Produktów Leczniczych Spółki w Kazuniu Nowym.
dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Przyjęta przez nas strategia zakłada, że rozwój i komercjalizacja innowacyjnych terapii będą kluczowym elementem naszej działalności biznesowej w kolejnych latach. Postępujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją, finalizujemy projekt wykonawczy. Założenia te umożliwią pełną integrację i optymalizację procesów naukowo-badawczych firmy w jednej lokalizacji, w 2019 r.
Nowe CBR Celon Pharma S.A. zostanie wyposażone w szereg specjalistycznych laboratoriów. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim około 150 naukowców.

Materiał prasowy do pobrania