Celon Pharma zwiększa szanse na neuropsychiatryczny blockbuster i rośnie eksportowo

Trzy aktywne programy kliniczne, w tym dwa w najdynamiczniej rozwijającym się w perspektywie kolejnej dekady obszarze terapeutycznym, jakim jest neuropsychiatria, zaawansowany rozwój przedkliniczny kolejnych kandydatów na leki innowacyjne, kontynuacja budowy największego Centrum Naukowo-Badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej wsparte bardzo dobrym wynikiem finansowym ze sprzedaży produktów w Polsce i za granicą  - Celon Pharma zdecydowanie przyśpiesza swój rozwój na globalnym rynku leków.

Największe portfolio leków innowacyjnych w Polsce i szansa na blockbuster

W pipeline Spółki znajduje się obecnie 12 projektów nowych leków, w czterech grupach terapeutycznych, tj. neuropsychiatria, metabolizm, choroby zapalne, onkologia.  Najbardziej zaawansowany w rozwoju to esketamina w leczeniu depresji lekoopornej, która obecnie znajduje się w II fazie klinicznej. FDA na początku marca zatwierdziła już pierwszy lek oparty na tej cząsteczce, ale cały rynek według ekspertów, może osiągnąć wartość od 2,5 do 4 mld USD[1].

Rosnący udział eksportu i perspektywy wzrostu w kolejnych okresach

Spółka zanotowała 17% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r - do 125 mln za 2018 r., co przełożyło się na 16% wzrost zysku netto, który w 2018 r. osiągnął wartość 29,7 mln zł.  W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, nastąpił ponad 200% wzrost wartości sprzedaży eksportowej do 21,6 mln.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu:  Struktura sprzedaży nie uległa w 2018 roku znaczącym zmianom, a jej wartość w Polsce zachowuje nadal wysoki, stabilny poziom. Zgodnie z założeniami, wzrósł eksport, który osiągnął pod koniec roku aż 24% udział, w strukturze wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. W najbliższych miesiącach spodziewamy się kolejnych rejestracji produktu, m.in.: na rynku francuskim czy hiszpańskim. Tym samym w 2019 roku Salmex będzie obecny na kluczowych rynkach europejskich, na których systematycznie, we współpracy z naszym partnerem będziemy budować jego dostępność, co znajdzie również odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów.

Wraz z postępem prac naukowo-badawczych Spółka prowadzi rozmowy dotyczące partneringu  dla wybranych projektów, zgodnie z przyjętą strategią światowej komercjalizacji innowacyjnego porfolio kandydatów na leki.

Raport Roczny 2018 

Informacja prasowa 

[1] Dane spółki na podstawie zewnętrznych raportów analitycznych dla rynku leków przeciwdepresyjnych.