Centrum Badawczo Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A. tworzy ponad 60 naukowców, spośród których ¼ posiada tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii. Tworzy je Dział Rozwoju Produktów Leczniczych, Dział Chemii Medycznej oraz Dział Badań Przedklinicznych. Laboratoria badawcze zlokalizowane są w podwarszawskim Kiełpinie i Kazuniu Nowym.