Centrum Badawczo Rozwojowe

1
2
3
4

Dział Chemii Medycznej

Dział Rozwoju Innowacyjnych Produktów Leczniczych

Dział Badań Klinicznych

Sekretariat
Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
e-mail: [email protected]

Dział Rozwoju Produktów Leczniczych

Sekretariat
ul. Główna 48
05-152 Kazuń Nowy
tel.: 22 751 59 33 wew. 401
e-mail: [email protected]

Sprawdź jak do nas dojechać