Choroby zapalne

Nowe Terapie Chorób Zapalnych

Choroby o podłożu zapalnym dotykają średnio 1 na 25 osób w populacji. Według danych WHO w 2012 roku tylko z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego na świecie zmarły 4 miliony osób. Choroby te są w większości przewlekłe, często zagrażające życiu chorych. Dotychczas zidentyfikowano około sto różnych jednostek chorobowych o podłożu autoimmunologicznym.

Wywołany przez działanie układu immunologicznego stan zapalny chroni organizm przed niepożądanymi uszkodzeniami oraz inicjuje proces leczenia. Choroby o podłożu zapalnym są wynikiem nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na nieszkodliwe antygeny oraz spowodowanym przez tę odpowiedź uszkodzeniem tkanek organizmu i zaburzoną produkcją czynników pro- i przeciwzapalnych. Zespół Celon Pharma w swoich badaniach skupia się na selektywnym hamowaniu ścieżek sygnalizacyjnych układu immunologicznego, odpowiedzialnych za regulację wytwarzania mediatorów stanu zapalnego.

Szczególną uwagę poświęcamy chorobom związanym z układem oddechowym. Ponieważ jednak wiele chorób zapalnych współdzieli ścieżki sygnalizacyjne w swej patofizjologii, prowadzone przez nas badania mogą przynieść korzyści w leczeniu innych chorób zapalnych, m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy czy chorób zapalnych jelit.

Nasze badania mają na celu opracowanie nowych terapii przewlekłych chorób zapalnych, które pozbawione będą efektów ubocznych i będą dla pacjentów komfortową alternatywą pod względem drogi podania.

Inhibitory kinaz JAK

Rodzina niereceptorowych kinaz tyrozynowych JAK reguluje transdukcję sygnałów pochodzących od cytokin i ich receptorów, przez aktywację czynników transkrypcyjnych STAT oraz modulację ekspresji genów STAT-zależnych. Nadmierna aktywacja szlaku JAK/STAT została potwierdzone w chorobach o podłożu immunologicznym, gdzie kinazy JAK uczestniczą w wywołaniu i utrzymaniu stanu zapalnego. Rozwój terapii opartej o inhibicję kinaz z rodziny JAK ma zastosowanie wielu obszarach: onkologii poprzez zahamowanie nadmiernego wzrostu i proliferacji komórek (np. inhibitor JAK2 w zespołach mieloproliferacyjnych i białaczkach), w immunologii dzięki regulacji wydzielania cytokin prozapalnych (np. inhibitor JAK1 w przewlekłych chorobach płuc o podłożu zapalnym) oraz w transplantologii ze względu na działanie immunosupresyjne (hamowanie kinazy JAK3). Hamowanie kinaz JAK może więc stanowić terapię w szerokiej gamie wskazań.

Inhibitory kinazy PI3Kδ

Kinazy PI3K to rodzina kinaz lipidowych, które odgrywają decydującą rolę w wewnątrzkomórkowym przekaźnictwie sygnałów. Biorą udział w wielu procesach komórkowych regulując wzrost i proliferację komórek, ich migrację a także wytwarzanie cytokin stanu zapalnego. Kinaza PI3Kδ należąca do tej rodziny ulega głownie ekspresji w komórkach hematopoetycznych i jest kluczowym enzymem zaangażowanym w przekazywanie sygnałów od receptora limfocytów B oraz receptorów chemokin odpowiedzialnych za aktywację, różnicowanie i migrację limfocytów B. Rola kinazy PI3Kδ została potwierdzona w inicjacji i utrzymaniu stanu zapalnego m.in. w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a także reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach autoimmunologicznych.