Dla pacjenta

Zgłoszenie niepożądanego działania leku.

Poniższy formularz powinien zostać wypełniony przez pacjenta, jeżeli jesteś fachowym pracownikiem opieki zdrowotnej przejdź do przeznaczonego dla Ciebie formularza.

Uwaga: Firma Celon Pharma nie jest upoważniona do udzielenia porady medycznej ani potwierdzenia, czy doświadczane objawy są wywołane przez lek.

  OPIS DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO
  Jak dotkliwe było działanie niepożądane? (Proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat określając dotkliwość niepożądanego działania leku)
  ŁagodneNieprzyjemne - pozwalające na codzienną aktywnośćDotkliwe - utrudniające codzienną aktywnośćDotkliwe - konieczna konsultacja lekarskaKonieczność leczenia w szpitaluPoważny stan chorobowyZakończone zgonem
  Jak ocenia Pan/Pani obecny stan zdrowia? (Proszę zaznaczyć odpowiednia odpowiedź)
  Dobry (objawy ustąpiły)PoprawaObjawy utrzymują sięPogorszenie stanu choroby
  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
  Dane osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane. (Proszę podać możliwie jak najpełniejszą informację) Płeć:
  KobietaMężczyzna
  LEKI, KTÓRE MOGŁY SPOWODOWAĆ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Proszę podać szczegóły o lekach, które mogły spowodować działanie niepożądane.

  Stosowany lek (1)
  (1) Lek na receptę?
  taknie (1) Czy przerwano stosowanie leku z powodu niepożądanego działania? taknie
  Stosowany lek (2)
  (2) Lek na receptę?
  taknie (2) Czy przerwano stosowanie leku z powodu niepożądanego działania?
  taknie
  LEKARZ PROWADZĄCY
  Czy chciałby Pan/Pani, aby zgłoszenie było przesłane do lekarza prowadzącego?
  taknie

  Jeśli tak , proszę podać nazwisko lekarza i adres

  INFORMACJE O OSOBIE ZGŁASZAJĄCEJ

  Dane kontaktowe - prosimy o podanie pełnego adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail

  Dane osobowe zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia będą przetwarzane przez spółkę Celon Pharma S.A z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2a w Łomiankach, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.* Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.