Dr Maciej Wieczorek wśród członków kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. został powołany do Kapituły XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Dr. Maciej Wieczorek dołączył do interdyscyplinarnego grona ekspertów środowiska biznesu, nauki, mediów, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku kapitałowego, którzy będą nominować przedsiębiorstwa do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda ta jest wyróżnieniem gospodarczym, które od 14 lat przyznawane jest przez Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest przyznawanie Nagród do wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych.