FAIND 2.0

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych

Projekt: Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych.

Umowa nr: 2022/ABM/05/00005

Celem projektu "Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych" jest wprowadzenie na rynek nowego produktu opartego na terapii białkowej celowanej w choroby tzw. syndromu metabolicznego: niealkoholowe stłuszczenie wątroby (z ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), otyłość, hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia oraz hiperglikemia. Wskazane obszary terapeutyczne są istotnymi celami nowoczesnych terapii, ponieważ częstotliwość występowania syndromu metabolicznego waha się od 20 do 25% w populacji dorosłych i od 0 do 19,2% u dzieci; ale może sięgać prawie 80% u chorych na cukrzycę typu 2. Zespół warunków, które występują razem, zwiększają w sposób dramatyczny ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2.

Wartość dofinansowania: 26 999 202,96 PLN

Całkowity koszt projektu: 49 940 290,61 PLN