FAIND

Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0117/15

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Liczba chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, a towarzyszące jej powikłania stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, opartego na analogu białka FGF1 (czynnik wzrostu fibroblastów, ang. Fibroblast Growth Factor), który dzięki swoim właściwościom będzie stanowił nową alternatywną terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II.

Projekt będzie obejmował prace nad strukturami innowacyjnych białek, ich testowanie w układach in vitro i in viv

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Liczba chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, a towarzyszące jej powikłania stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów. Mimo postępów w medycynie, stosowane terapie nadal posiadają szereg niepożądanych efektów ubocznych, takich jak ryzyko wystąpienia zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia), stłuszczenie wątroby czy spadek masy kości.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, opartego na analogu białka FGF1 (czynnik wzrostu fibroblastów, ang. Fibroblast Growth Factor), który dzięki swoim właściwościom przeciwcukrzycowym będzie stanowił dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II nową, alternatywną terapię nieobarczoną skutkami ubocznymi. Projekt obejmuje prace B+R nad innowacyjnym w skali światowej lekiem biotechnologicznym. Efektem projektu będzie opracowanie oraz wdrożenie na rynek oryginalnego analogu białka FGF1 stosowanego w terapii cukrzycy. Wdrożenie rezultatów projektu doprowadzi do przełomu w leczeniu cukrzycy i pozwoli na rozwiązanie zarówno problemu regeneracji komórek beta oraz insulinooporności. Projekt realizowany będzie przez okres 70 miesięcy w 4 etapach. Pierwsze 3 etapy będą polegać na prowadzeniu badań przemysłowych nad opracowaniem struktur innowacyjnych białek, ich testowaniu w układach in vitro i in vivo oraz ich produkcji i charakteryzacji. Efektem tych badań będzie wybór kandydata do rozwoju przedklinicznego i opracowanie procesu produkcji przemysłowej. Ostatnią częścią, zamykającą projekt będą prace rozwojowe, polegające na przygotowaniu dokumentacji CTA oraz przeprowadzenie badania klinicznego I fazy. W osiągnięciu celów projektu wykorzystane zostaną bogata wiedza i doświadczenie wnioskodawcy oraz skuteczna współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Rezultaty projektu wykazują innowacyjność w skali świata, czego potwierdzeniem będą zgłoszenia patentowe w procedurze PCTo oraz produkcję i charakteryzację. Pozwoli to na badanie wybranego kandydata do badań toksykologicznych i przeprowadzenie badań klinicznych I fazy oraz opracowanie procesu produkcji przemysłowej i przygotowanie dokumentacji CTA. Efektem projektu będzie opracowanie oraz wdrożenie na rynek oryginalnego analogu białka FGF1 stosowanego w terapii cukrzycy.

Projekt jest realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo biznesowym z Uniwersytetem Wrocławskim.

Łączna wartość projektu wyniesie: 13 396 154,28 PLN

Kwota dofinansowania: 9 941 542,38  PLN