FAIND

Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1.

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Liczba chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, a towarzyszące jej powikłania stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, opartego na analogu białka FGF1 (czynnik wzrostu fibroblastów, ang. Fibroblast Growth Factor), który dzięki swoim właściwościom będzie stanowił nową alternatywną terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II.

Projekt będzie obejmował prace nad strukturami innowacyjnych białek, ich testowanie w układach in vitro i in vivo oraz produkcję i charakteryzację. Pozwoli to na badanie wybranego kandydata do badań toksykologicznych i przeprowadzenie badań klinicznych I fazy oraz opracowanie procesu produkcji przemysłowej i przygotowanie dokumentacji CTA. Efektem projektu będzie opracowanie oraz wdrożenie na rynek oryginalnego analogu białka FGF1 stosowanego w terapii cukrzycy.

Projekt jest realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo biznesowym z Uniwersytetem Wrocławskim.

Całkowita wartość projektu wyniesie 13 396 154,28  zł, z dofinansowaniem w wysokości 9 941 542,38  zł w ramach POIR 4.1.4.