Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego/Information to RfQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9.

 

Uprzejmie informujemy, że osoba kontaktowa zmieni się z Rafała Płatka na Joannę Sierzputowską: [email protected]
Prosimy o przesyłanie całej korespondencji od teraz bezpośrednio do mnie i Joanny.
Podkreślamy, że zmienia się tylko osoba kontaktowa, pozostała treść Zapytania ofertowego pozostaje taka sama.

 

We would like to inform that the contact person will change from Rafał Płatek to Joanna Sierzputowska: [email protected]

Please send all corespondation from now on direct to me and Joanna.

Please keep in mind that only the contact person is changing, the other content of the RfQ remains the same.