Informacja Zarządu Celon Pharma S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z informacjami przekazanymi w dniu wczorajszym przez Spółkę Selvita S.A. dotyczącymi wstrzymania programu klinicznego leku SEL24 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że zaistniała sytuacja wpisuje się naturalnie w proces tworzenia innowacyjnych produktów leczniczych, co pokazują liczne przykłady projektów klinicznych prowadzonych na rynkach amerykańskim czy europejskim.

Jednocześnie Zarząd Celon Pharma S.A. podkreśla, że jednym z kluczowych aspektów naszej strategii rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych jest ciągłe dążenie do niwelowania ryzyka realizacji projektów, poprzez przykładanie odpowiedniej wagi do dostatecznej pod względem bezpieczeństwa charakteryzacji kandydatów klinicznych, postępowanie zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi, a także zróżnicowanie ilościowe i terapeutyczne prowadzonych projektów.

Kompetencje naszego kilkudziesięcioosobowego zespołu w obszarze rozwoju przedklinicznego i klinicznego leków, wieloletnie doświadczenie w rozwoju produktów leczniczych, a także stałe monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania, dają nam solidne podstawy do tego, że nasza strategia, mimo, że rozłożona w czasie, będzie wdrażana nie tylko konsekwentnie, ale i skutecznie. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami podtrzymujemy gotowość do wprowadzenia do rozwoju klinicznego 6 projektów, w ciągu kolejnych 9 miesięcy, istotnie eliminując całościowe ryzyko naszego programu.

Jednocześnie Celon Pharma S.A. wyraża głęboką nadzieję, że współpraca Selvity z amerykańskim regulatorem pozwoli nie tylko na wznowienie programu klinicznego SEL24, ale i na doprowadzenie go do końca, z pozytywnym rezultatem dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

W przypadku pytań Zarząd Spółki oraz Dział Relacji Inwestorskich pozostają do Państwa dyspozycji.

dr Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+