Informacja Zarządu Celon Pharma S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z informacjami przekazanymi w dniu wczorajszym przez Spółkę Selvita S.A. dotyczącymi wstrzymania programu klinicznego leku SEL24 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że zaistniała sytuacja wpisuje się naturalnie w proces tworzenia innowacyjnych produktów leczniczych, co pokazują liczne przykłady projektów klinicznych prowadzonych na rynkach amerykańskim czy europejskim.

Jednocześnie Zarząd Celon Pharma S.A. podkreśla, że jednym z kluczowych aspektów naszej strategii rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych jest ciągłe dążenie do niwelowania ryzyka realizacji projektów, poprzez przykładanie odpowiedniej wagi do dostatecznej pod względem bezpieczeństwa charakteryzacji kandydatów klinicznych, postępowanie zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi, a także zróżnicowanie ilościowe i terapeutyczne prowadzonych projektów.

Kompetencje naszego kilkudziesięcioosobowego zespołu w obszarze rozwoju przedklinicznego i klinicznego leków, wieloletnie doświadczenie w rozwoju produktów leczniczych, a także stałe monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania, dają nam solidne podstawy do tego, że nasza strategia, mimo, że rozłożona w czasie, będzie wdrażana nie tylko konsekwentnie, ale i skutecznie. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami podtrzymujemy gotowość do wprowadzenia do rozwoju klinicznego 6 projektów, w ciągu kolejnych 9 miesięcy, istotnie eliminując całościowe ryzyko naszego programu.

Jednocześnie Celon Pharma S.A. wyraża głęboką nadzieję, że współpraca Selvity z amerykańskim regulatorem pozwoli nie tylko na wznowienie programu klinicznego SEL24, ale i na doprowadzenie go do końca, z pozytywnym rezultatem dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

W przypadku pytań Zarząd Spółki oraz Dział Relacji Inwestorskich pozostają do Państwa dyspozycji.

dr Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.