Inhibitory Fosfodiesterazy 10A

Fosfodiesteraza 10A (PDE10A) jest enzymem hydrolizującym cykliczne nukleotydy cGMP i cAMP będące uniwersalnymi przekaźnikami komórkowymi. PDE10A ulega wysokiej i specyficznej ekspresji w średnich neuronach kolczystych prążkowia czyniąc to białko atrakcyjnym celem do interwencji farmakologicznej dla chorób, które mają swoje etiologię w zaburzeniach funkcjonowania tej części mózgu. Rozwój inhibitora PDE10A może mieć szczególne znaczenie dla chorych ze schizofrenią lub innymi psychozami czy też pląsawicą Huntingtona dając im szanse na skorzystanie z efektywnej i pozbawionej niekorzystnych efektów metabolicznych terapii.