Jacek Glinka – Wiceprezes Zarządu Celon Pharma S.A.

W latach 2004 – 2006 oraz 2010 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa SA, sprawował też funkcję członka Rad Nadzorczych ZF Polpharma SA, Medana SA, Herbapol SA, Polfa Lublin SA czy ZT Kruszwica SA. W latach 2013 – 2018 piastował funkcję President Europe w Mylan, łącząc to ze stanowiskiem Prezydenta, a następnie Wice-Prezydenta i Skarbnika w Medicines For Europe (2015 – 2018).