Konferencja ARP z udziałem Celon Pharma S.A.

19 czerwca br. dr Maciej Wieczorek na zaproszenie Agencji Rozwoju Przemysłu wziął udział w spotkaniu Quo vadis medycyno. Rynek farmaceutyczny
i perspektywy jego rozwoju
. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli firm farmaceutycznych, związków branżowych i funduszy VC dyskutowano na temat efektywnych instrumentów finansowania innowacji w farmacji oraz roli środków publicznych w finansowaniu badań klinicznych,
a także komercjalizacji projektów badawczych.

strona01 strona02