Investor Day 2022 – zgłoszenie

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celon Pharma S.A. Ogrodowa 2a, Kiełpin, 05-092 Łomianki
  • W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia oraz monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody
   – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  AGENDA