Kontakt

1
2
3
4

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
e-mail: research@celonpharma.com

Dział Chemii Medycznej

Krzysztof Dubiel
e-mail: krzysztof.dubiel@celonpharma.com

Dział Badań Przedklinicznych

Jerzy Pieczykolan
e-mail: jerzy.pieczykolan@celonpharma.com

Dział Rozwoju Produktów Leczniczych

Główna 48
05-152 Kazuń Nowy
tel: +48 22 751 59 33
Sekretariat
Paulina Gruszka
e- mail: info@celonpharma.com
Ewa Tratkiewicz
e-mail: ewa.tratkiewicz@celonpharma.com

Sprawdź jak do nas dojechać