Kontakt Centrum Badawczo rozwojowe

1
2
3
4

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dział Chemii Medycznej

Dział Rozwoju Innowacyjnych Produktów Leczniczych

Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
e-mail: [email protected]

Dział Rozwoju Produktów Leczniczych

Główna 48
05-152 Kazuń Nowy
tel: +48 22 751 59 33
Sekretariat

e- mail: [email protected]

Sprawdź jak do nas dojechać