NATco

 

Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych

– Projekt dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 4 100 000 zł

„Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” zakłada opracowanie nowego leku, który będzie poprawiał przebieg procesu prokognitywnego i będzie wykorzystywany w leczeniu m.in. choroby Alzheimera. Dotychczasowe hipotezy badawcze firm farmaceutycznych i instytutów badawczych w leczeniu choroby Alzheimera koncentrowały się na beta-amyloidzie. Programy, które zmierzały do udowodnienia, że to białko jest jedyną przyczyną choroby Alzheimera nie powiodły się. NAtco w badaniach kładzie nacisk na receptory serotoninowe typu 6 (5-HT6). Mogą one mieć korzystny wpływ na procesy kognitywne, które są upośledzone w różnego rodzaju demencjach, polepszając stan pacjentów.

Projekt realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo biznesowym z krakowskimi ośrodkami naukowymi: oraz Instytutem Farmakologii PAN. Liderem Konsorcjum jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. UJ CM oraz IF PAN dodatkowo odpowiedzialne są za projektowanie związków, prace syntetyczne i badania biologiczno-farmakologiczne. Celon Pharma S.A. odgrywa w projekcie strategiczną rolę partnera przemysłowego. Spółka odpowiedzialna jest za prowadzenie praz badawczych oraz potencjalną komercjalizację leku.

Łączna wartość projektu: 4 815 143 zł