Naukowiec (ONKOLOGIA)

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Główne zadania:

 • planowanie, wykonywanie i analiza doświadczeń związanych z rozwojem kandydatów na innowacyjnych leki przeciwnowotworowe,
 • poszukiwanie biomarkerów i ich weryfikacja in vitro,
 • wykonywanie i analiza badań przesiewowych in vitro, planowanie badań in vivo i analiza ich wyników,
 • przeprowadzanie i analiza eksperymentów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej i komórkowej,
 • praca z materiałem zwierzęcym, ludzkim,
 • implementacja nowych technik badawczych w zakresie wykonywanych projektów.

Wymagania:

 • wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym),
 • wiedza z zakresu onkologii molekularnej i klinicznej, biomarkerów oraz udział w projektach badawczych związanych z tymi badaniami,
 • biegłość w hodowli linii komórkowych, hodowli linii pierwotnych, izolacji DNA, RNA, białek, testach cytotoksyczności, inwazyjności, enzymatycznych, qPCR, Western Blot, cytometrii przepływowej, ELISA, FISH, immunocytochemii, znajomość technik związanych z klonowaniem oraz ekspresją białek,
 • wiedza dotycząca procesów drug discovery/ development będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków przeciwnowotworowych,
 • udział w projektach obejmujących wszystkie fazy badań przedklinicznych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków,
 • pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected].
Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Naukowiec Onkologia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”