Naukowiec

 

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Główne zadania:

 • Wykonywanie eksperymentów in vitro oraz planowanie eksperymentów in vivo,
 • planowanie, wykonywanie i analiza doświadczeń związanych z rozwojem kandydatów na innowacyjne leki dla chorób o podłożu metabolicznym gł. cukrzyca i NAFLD oraz neuropatie,
 • implementacja nowych technik badawczych w zakresie wykonywanych projektów,
 • wsparcie zarządzania projektem.

 Wymagania:

 • Wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii molekularnej, biotechnologii lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym),
 • wiedza z zakresu metabolizmu, regulacji hormonalnej, procesów biochemicznych na poziomie molekularnym,
 • biegłość posługiwania się podstawowymi technikami biologii molekularnej np. PCR, qPCR, immunoblot, ELISA, immunoprecypitacja, frakcjonowanie komórek, mikroskopia świetlna,
 • doświadczenie w indukowaniu nadekspresji i wyciszaniu genów w liniach komórkowych: transfekcje, eukariotyczne wektory ekspresyjne, siRNA lub CRISPR.
 • biegłość w hodowlach linii komórkowych, szczególnie adipocytów, komórek-β trzustki, hepatocytów, komórkach pierwotnych, oraz umiejętność ich różnicowania,
 • podstawowe umiejętności w pracy z mikromacierzami lub RNAsec oraz w analizowaniu transkryptomu,
 • umiejętność efektywnego planowania i wykonywania eksperymentów in vitro: wykonywania badań funkcjonalnych i przeżyciowych komórek,
 • biegłość w pracy z dużymi ilościami danych,
 • znajomość statystyki praktycznej w badaniach in vitro i in vivo oraz dedykowanego oprogramowania do analiz
 • umiejętność dokumentowania pracy: tworzenie publikacji naukowych, pisanie raportów.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym, w piśmie i mowie.
 • znajomość zagadnień z zakresu farmakokinetyki i farmakodynamiki będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość oprogramowania R lub Python będzie dodatkowym atutem,
 • wiedza z zakresu drug development i drug discovery będzie dodatkowym atutem.

Oczekiwania:

 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu prac
 • umiejętność efektywnego komunikowania się z zespołem
 • chęć uczenia się nowych technik biologii molekularnej
 • entuzjazm i ciekawość naukowa szczególnie w obszarze metabolizmu oraz regulacji procesów bólowych
 • chęć podejmowania nowych wyzwań i zdolność myślenia out-of-the-box.

 

Oferujemy:

 • Udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków,
 • pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce centrum badawczym,
 • pracę w młodym, dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • współpracę z renomowanymi jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska: Naukowiec1 Metabolizm R&D.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”