SALMEX

Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym

Numer wniosku o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-14-082/09-00, UDA-POIG.04.01.00 14082/0900
Koszty kwalifikowane: 39 000 000 PLN
Dofinansowanie: 19 500 000 PLN
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4- 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac