Pierwsza edycja konkursu Celuj w Innowacje rozstrzygnięta

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania aż 5. projektów badawczych w zakresie chorób zapalnych w chorobach płuc. Inicjatorem konkursu jest polska firma farmaceutyczna Celon Pharma S.A.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Konkurs skierowany był do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mogli otrzymać szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego. Inicjatywę wsparli swoim autorytetem wybitni eksperci związani z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju, którzy wraz z Organizatorami konkursu dokonali wyboru najlepszych projektów spośród kilkunastu nadesłanych z całego kraju.

Prof. Tomasz Targowski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - członek Kapituły KonkursuGratuluję wszystkim laureatom. Poziom zgłoszeń potwierdza ogromny potencjał polskich naukowców. Cieszę się, że firmy to dostrzegają i decydują się na wprowadzanie narzędzi, umożliwiających jego wykorzystanie. Takie podejście, otwierające pole do współpracy biznesu i nauki jest w naszym kraju bardzo potrzebne.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Zainteresowanie środowiska naukowego konkursem potwierdza, że takie inicjatywy są potrzebne. Poziom merytoryczny zgłoszonych projektów był bardzo wysoki, dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć na nie większe wsparcie finansowe niż początkowo planowaliśmy. Zdecydowaliśmy się wesprzeć te projekty, które zdaniem ekspertów i naszym mają szansę stać się ważnym krokiem na drodze do poszukiwania skutecznych i nowowczesnych terapii w zakresie chorób płuc. Dziękuję także Kapitule Konkursu, za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne w wyłanianiu najlepszych projektów.

Monika Lamparska – Przybysz, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma S.A.: Postawiliśmy na te projekty, które były najbardziej zbieżne z zaproponowanym przez nas zakresem tematycznym i prezentują nowe podejście do omawianych zagadnień. Obecnie prowadzimy rozmowy, które określają konkretne zasady współpracy przy realizacji zgłoszonych projektów.

Łączne dofinansowanie projektów w ramach I. edycji konkursu przekroczy 600 000 PLN. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o ilość przyznanych punktów przez członków Kapituły Konkursu.

Lista laureatów konkursu Celuj w Innowacje

Miejsce

Nazwisko

Uczelnia/Jednostka naukowa

Tytuł projektu

I

Dr n. med. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi MicroRNAs – new biomarkers of respiratory tract diseases

II

Dr Stanisław Malicki Małopolskie Centrum Biotechnologii Aptameryczne inhibitory elastazy w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

III

dr hab. n. med., prof.nadzw. Joanna Chorostowska-Wynimko Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunologii w Warszawie Wstępna analiza potencjalnej przydatności neutrofilowych proteaz serynowych jako biomarkerów prognostycznych/predykcyjnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

IV

dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poszukiwanie immunologicznych markerów korelujących z nadreaktywnością oskrzeli w obturacyjnych chorobach płuc

V

Dr n. med. Sebastian Majewski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi Czy istnieje więcej niż jeden fenotyp zapalny astmy oskrzelowej?

Polska nauka vs. biznes na drodze do innowacji – czy istnieje model idealny?

Uroczystemu rozdaniu nagród towarzyszyła debata na temat modelu finansowania nauki w Polsce. Wzięli w niej udział: prof. Lucyna Woźniak, rektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Krzysztof Rybiński, rektor uczelni Vistula, prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dr Leszka Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Eksperci wymienili szereg przyczyn niskich nakładów na R&D, przyznając, że kluczem do sukcesu są zmiany systemu edukacji, który będzie promował pracę zespołową, rozwijał kreatywność oraz zachęcał do współpracy z działami R&D firm wybitnych, młodych naukowców. Zmiany te zdaniem ekspertów są konieczne by zahamować negatywny trend odpływu talentów naukowych za granicę. Dodatkowo, należy wyeliminować antybodźce, które sprawiają, że badacze koncentrują się na zbieraniu punktów naukowych i nie rozwijają projektów, które mogą mieć cenny potencjał aplikacyjny. Wśród barier ze strony biznesu wymienili istniejący system podatkowy, ale i brak zaufania ze strony Państwa do inicjatyw współpracy, które coraz częściej pojawiają się ze strony biznesu. Postulowali również aktywną rolę państwa w dofinansowaniu tych projektów, które w ocenie przedstawicieli biznesu mogą mieć wartościowe zastosowanie w praktyce.


Zdjęcia z uroczystości

 


Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na https://celonpharma.com/b-r/konkurs/

Patronat nad konkursem: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Portal Biotechnologia.pl

Informacji dla prasy udziela
Biuro Prasowe Celon Pharma S.A.
Małgorzata Siewierska,
[mailto][email protected][/mailto], 602 301 215


Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Została założona w 2002 roku przez człowieka z wizją, pasją oraz interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniem branżowym –Macieja Wieczorka. Nadrzędnym celem spółki Celon Pharma jest produkcja specjalistycznych leków recepturowych poprawiających jakość życia pacjentów i będących odpowiedzią na niespełnione potrzeby kliniczne pacjentów. Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma
w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa zakłady produkcyjnie Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing Practice). Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są
w promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 200 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju 40 naukowców, z których połowa posiada lub jest
w trakcie zdobywania tytułów doktorskich.