PIKCel

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w terapii sterydoopornych
i ciężkich postaci chorób płuc o podłożu zapalnym

Celem projektu jest potwierdzenie terapeutycznego działania inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Planowane podanie leku ma nastąpić drogą inhalacyjną. Projekt zakłada działania w czterech etapach obejmujących kolejno badania przedkliniczne, toksykologiczne i formulację leku, oraz badania I i II fazy klinicznej.

Całkowita wartość projektu o akronimie PIKCel wyniesie 23 508 985,88 PLN, z czego spółka otrzyma 15 373 271,42 PLN dofinansowana w ramach POIR.