Połączenie spółek Celon Services i Celon Pharma

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 lipca 2012, na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpoczął się proces zmierzający do połączenia się spółek Celon Services i Celon Pharma.

Pobierz Plan połączenia spółek

Celon Pharma Sp. z o. o
05-092 Kiełpin
Ul. Ogrodowa 2A
NIP 118 16 42 061
Regon 015181033
KRS 0000117523
Celon Services Sp. z o. o
05-092 Kiełpin
ul. Ogrodowa 2A
NIP 525 249 45 30
Regon 142708246
KRS 0000371915