Prestiżowa publikacja w European Journal of Medicinal Chemistry naukowców z Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma S.A.

Pod koniec maja w prestiżowym magazynie naukowym European Journal of Medicinal Chemistry ukazała się wspólna publikacja autorstwa pracowników naszego Działu Badawczo-Rozwojowego: Rafała Moszczyńskiego-Petkowskiego, Jakuba Majera, Małgorzaty Borkowskiej, Łukasza Bojarskiego, Sylwii Janowskiej, Mikołaja Matłoki, Filipa Stefaniaka, Damiana Smugi, Katarzyny Bazydło, Krzysztofa Dubiela oraz Macieja Wieczorka

Tytuł publikacji to: Synteza i charakterystyka dwóch nowych klas inhibitorów PDE10 z dwóch klas chemicznych: benzimidazoli oraz imidazopirymidyn.

Sama publikacja przedstawia rezultaty projektu NoteszHD prowadzonego w firmie od 2012 roku. Pokazuje całą drogę prowadzącą do uzyskania aktywnych i selektywnych związków, od identyfikacji bazowej struktury przez  wykorzystanie technik bioinformatycznych, syntezę chemiczną oraz finalnie wyodrębnienie związków, które obecnie przechodzą badania toksykologiczne. Potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu schizofrenii oraz w chorobie Huntingtona. European Journal of Medicinal Chemistry  to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z dziedziny chemii medycznej, o wysokim tzw. mierniku siły oddziaływania i prestiżu (4,816 za 2017 r.).

Szczegóły publikacji