Przydział akcji w ofercie publicznej Celon Pharma S.A. zakończony

Spółka pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł

W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 000 000 akcji nowej emisji serii B. spółka Celon Pharma S.A. pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidulanych dokonano przydziału 2 000 000 akcji, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 000 000 akcji. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 82 proc. Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Mercurius Dom Maklerski  sp. z o.o.

Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Inwestorzy docenili naszą dotychczasową pracę, przekonując się jednocześnie do strategii rozwoju naszej firmy i jej wizji przyszłości – mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma  S.A.  Pomimo dosyć niepewnych warunków rynkowych inwestorzy gremialnie zadeklarowali chęć objęcia naszych akcji. Środki pozyskane z oferty w istotny sposób wspomogą osiągnięcie naszych biznesowych zamiarów, zarówno w obszarze globalnej strategii rozwoju Salmexu, jak i rozwoju naszych projektów innowacyjnych – dodaje.

Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. Łącznie inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji spółki za ponad 1,5 mld zł. Zainteresowanie akcjami Celon Pharma S.A. potwierdza, że była to oferta bardzo oczekiwana przez rynek.

Inwestorzy nabyli w drodze oferty publicznej ok. 33% kapitału spółki, co daje im jednocześnie 25% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki pozostaje nadal dr Maciej Wieczorek, a organem odpowiedzialnym za rozwój strategii spółki oraz głównym decydentem - Zarząd w składzie dotychczasowym.

Notowania Praw do Akcji serii B na GPW przewidywane jest w połowie października 2016 r. O dokładnym terminie Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.