Raport bieżący 11/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12:37

Podstawa prawna: art 17. MAR - informacje poufne

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o odwołaniu z dniem 29 kwietnia 2020 r. Pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pan Bogdan Manowski sprawował funkcję członka Zarządu Spółki od 2014 r. Rada Nadzorcza pragnie złożyć byłemu członkowi Zarządu serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz wkład w rozwój Spółki.