Raport bieżący 12/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12.43

Podstawa prawna: art 17. MAR - informacje poufne

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2020 r. w skład Zarządu Pana Jacka Glinki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Jacek Glinka podczas swojej wieloletniej kariery sprawował w latach 2004 – 2006 oraz 2010 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa SA, sprawował też funkcję członka Rad Nadzorczych ZF Polpharma SA, Medana SA, Herbapol SA, Polfa Lublin SA czy ZT Kruszwica SA. W latach 2013 – 2018 piastował funkcję President Europe w Mylan, łącząc to ze stanowiskiem Prezydenta, a następnie Wice-Prezydenta i Skarbnika w Medicines For Europe (2015 – 2018).

Zmiana w składzie Zarządu Spółki pozwoli zdaniem Rady Nadzorczej na optymalizację efektywności oraz zwiększenie aktywności Spółki w obrębie nowych obszarów terapeutycznych i wpisuje się w szerszą strategię globalnej komercjalizacji portfolio inwestycyjnego Spółki.