Raport bieżący 11K/2018 – Korekta raportu nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-17, 15:08.
Temat: Korekta raportu nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r. („NWZ”) w związku ze skorygowaniem omyłek w protokole z NWZ. Dokonane zmiany nie wpływają na skuteczność uchwał NWZ.

Wykaz dokonanych zmian:

W odniesieniu do uchwały nr 1 błędne wyrażenie: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -35.444.050” zastąpiono prawidłowym wyrażeniem: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -35.444.051”;

W odniesieniu do uchwały nr 2 błędne wyrażenie: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 35.344.051, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 78,54%, Łączna liczba ważnych głosów - 50.344.052, w tym: Głosów „za” - 50.344.052” zastąpiono prawidłowym wyrażeniem: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 35.444.052, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 78,76%, Łączna liczba ważnych głosów - 50 444 052, w tym: Głosów „za” - 50 444 052”;

W odniesieniu do uchwały nr 3 błędne wyrażenie: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -35.444.050” zastąpiono prawidłowym wyrażeniem: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -35.444.052”;

W odniesieniu do uchwały nr 6 błędne wyrażenie „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy-35.443.052, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 78,76%, Łączna liczba ważnych głosów - 50.443.052, w tym: Głosów „za” - 50.434.214” zastąpiono prawidłowym wyrażeniem: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 35 444 052, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 78,76%, Łączna liczba ważnych głosów - 50.444.052, w tym: Głosów „za”-50.435.213”.

Treść raportu bieżącego nr 11/2018, w której wskazano, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, nie ulega zmianie.

Załącznik - uchwały