Raport bieżący 12/2019 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok którego rozpatrzenie ma być przedmiotem punktu 6 i 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Sprawozdanie RN_2019