Raport bieżący 13K – Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- korekta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     
Godz. 15:36    

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. przedstawia korektę omyłki pisarskiej, która pojawiła się w treści raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 marca 2021 r., dotyczącej wskazania jednego z rynków obejmującego umowę licencyjną - było: „Wyspy Kanaryjskie”, powinno być „Wyspy Karaibskie”. Skorygowana treść raportu nr 13/2021 jest następująca:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 r. podpisał z firmą Glenmark Pharmaceuticals Ltd. z siedzibą w Indiach („Glenmark") umowę licencyjną dotyczącą współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji produktu będącego kombinacją flutykazonu z salmeterolem w inhalatorze suchego proszku (sprzedawanego w Polsce pod nazwą Salmex ) na następujących rynkach: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Libia, Algieria, Maroko, Irak, RPA, Meksyk, Peru, Ekwador, Argentyna, Wyspy Karaibskie, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Singapur i Hong Kong.

Umowa została zawarta na okres 10 lat od dnia rozpoczęcia sprzedaży na poszczególnych rynkach, z możliwością przedłużenia. Umowa daje Glenmark wyłączne prawo sprzedaży produktu na ww. rynkach, a Spółce wyłącznie prawo wytwarzania produktu z przeznaczeniem do sprzedaży na ww. rynkach.

O współpracy z firmą Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii w zakresie umowy licencyjnej, w odniesieniu do 15 europejskich krajów, dla ww. produktu Spółka informowała w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r.