Raport bieżący 14/2020 – Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7)

Data: 04.05.2020 r., godz. 11:32
Temat: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") do dofinansowania projektu "Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)", przedstawionego do konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 maja 2020 roku powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 55,6 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 31,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2020.