Raport bieżący 15/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.          

Data sporządzenia: 2019-04-25

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”)  informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r. była spółka Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.300 szt. akcji Spółki, dających 45.003.300 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 96,97% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.