Raport bieżący 17/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim

Data sporządzenia: 30.04.2019 godz. 17:38.

Temat - Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex we Francji. Partnerem dystrybucyjnym Spółki na tym rynku jest Mylan.

Szacowany termin wprowadzenia produktu na rynek to II połowa 2019 r.