Raport bieżący 18/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30 027 531 akcji Spółki, dających 45 027 531 głosów, stanowiących 68,2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 90,3% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 2 622 334 akcji Spółki, dających 2 622 334 głosów, stanowiących 4,0% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 5,3% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.