Raport bieżący 21/2018 – Rejestracja leku Salmex na rynku w Hondurasie

Data: 18.06.2018, godz. 15:21.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Rejestracja leku Salmex na rynku w Hondurasie

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. Spółka powzięła informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A. o  rejestracji leku Salmex na rynku Hondurasu pod handlową nazwą Ventiflu Discus. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.

Rejestracja leku na rynku w Hondurasie jest zgodna ze strategią Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej i otwiera drogę do komercjalizacji leku na rynku zamieszkałym przez ponad 9 mln mieszkańców. Honduras jest kolejnym  rynkiem, po Gwatemali i Salwadorze, w obszarze Ameryki Środkowej, na którym Spółka zarejestrowała swój produkt.

Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu.