Raport bieżący 2/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-01-23; 12:56
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 

- jednostkowy raport roczny za 2018 rok: 19 marca 2019 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 13 maja 2019 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 27 września 2019 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 8 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.