Raport bieżący 24/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Spółki innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Data sporządzenia: 2022-11-08
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, godz: 19:45

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „CardioCAPS - Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowity koszt Projektu został określony na 19,7 mln zł. Spółka otrzymała rekomendację do dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez nią kwoty, tj. na poziomie ok. 12,1 mln (przyznana kwota środków publicznych)

Celem Projektu jest opracowanie nowych produktów generycznych w obszarze chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności wykonanie klinicznych badań równoważności biologicznej i wdrożenie w produkcji własnej kompleksowego portfela trzech leków przeciwzakrzepowych nowej generacji, zawierających trzy różne substancje czynne, każdą w szerokim zakresie dawek. Projekt docelowo umożliwi poszerzenie portoflio leków Spółki w obszarze chorób sercowo-naczyniowych.

Wdrożenie portfela produktów - będące wynikiem realizacji projektu - pozwoli na znaczące zwiększenie przychodu Celon Pharma w segmencie generycznym już w 2024 roku.

Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach projektów na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej.

Warunkiem przekazania środków finansowych jest podpisanie umowy o dofinansowanie, co powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia Spółce informacji o wynikach konkursu. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.