Raport bieżący 24/2020 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

Temat: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK - CPL 409116 - w leczeniu chorób autoimmunologicznych
Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacje poufna, godz. 10:20

W związku z zakończeniem fazy przedklinicznej inhibitora JAK/ROCK - CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2020 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego
I fazy tego związku.

CPL 409116 - to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne.

Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje, zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu przeciwinflamacyjnego.

Celem badania jest określenie bezpieczeństwa, farmakokinetyki oraz podstawowych paramentów farmakodynamicznych u zdrowych ochotników, w podaniu jednokrotnym i wielokrotnym, a także określenie wpływu pokarmu na farmakokinetykę leku.

Badanie będzie trwało około 9 miesięcy i zostanie przeprowadzone na grupie około 70 ochotników.